نویسنده کتاب: دکتر محمدی موضوع کتاب:
امتیاز

۱۰۰,۰۰۰ ریال

buy

 

مرجعی معتبر برای شرکت در آزمون های دکترای سراسری ازسال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲

همراه با پاسخ تشریحی

 

 

شامل:

آماروروش تحقیق

روانشناسی رشد

آسیب شناسی روانی

تعدادصفحات: ۱۵۰ صفحه

یک دیدگاه بگذارید.