نویسنده کتاب: وحیدافتخاری-مهردادپرچ-معصومه نگهبان-کاظم حسن زاده موضوع کتاب:
امتیاز

۱۲۰,۰۰۰ ریال

buy

 

همراه با پاسخ های تشریحی

مجموعه دروس تخصصی :

آمار

ریاضی

حسابرسی

حسابداری مدیریت

تئوریهای حسابداری

یک دیدگاه بگذارید.