نویسنده کتاب: هادی مسیح خواه موضوع کتاب:
امتیاز

بسته آموزشی استعدادتحصیلی 

ویژه آزمون دکتری سراسری

شماره شناسنامه اثر-وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

۸-۲۱۷۴۷۰۵۱۵۶۶

ناشراثر:

موسسه پایانرم افزار گسترمهرگان

لینک خرید پستی

buy

 

 

دانلود اسلاید بخش کلیات استعداد تحصیلی آزمون دکتری


 

دانلود اسلاید بخش اول: درک مطلب؛ استعداد تحصیلی آزمون دکتری


 

دانلود اسلاید بخش دوم: منطقی؛ استعداد تحصیلی آزمون دکتری


 

دانلود اسلاید بخش سوم: تحلیلی؛ استعداد تحصیلی آزمون دکتری


 

دانلود اسلاید بخش چهارم: کمیتی؛ استعداد تحصیلی آزمون دکتری


 

دانلود اسلاید بخش حل سوالات منتخب؛ استعداد تحصیلی آزمون دکتری

 

 

لینک خرید پستی

buy

یک دیدگاه بگذارید.